Wat is numerologie?

Numerologie is een getallenleer.

Een bekende grondlegger van de numerologie is de Griekse filosoof Pythagoras. Hij beschouwde getallen als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos'. Wiskundigen onder ons kennen hem van de bekende "Stelling van Pythagoras". Numerologie gaat ervanuit dat de getallen in jouw leven niet toevallig zijn maar een onderdeel van je levensloop.

In iedere geboortedatum en naam  zit waardevolle informatie.

Met een numerologie sessie krijg je inzicht op je innerlijke kompas. Aan de hand van jouw geboortenaam en geboortedatum kan ik een berekening maken welke getallen er bij jouw innerlijke kompas horen. Met de cijfers kunnen we de rode draad van jouw leven ontdekken en waar je uiteindelijk jouw bestemming zult vinden. Tijdens deze getallen reis kom je erachter welke levenslessen je nog moet leren of misschien welke lessen je nog niet hebt geleerd. Je komt erachter waar je uitdagingen, aandachtspunten en focus liggen. Hierdoor krijg je beter inzicht in je eigen innerlijke kompas.

Ik reken de getallen uit n.a.v. de geboortedatum en de geboortenamen. Bij de naam corresponderen de letters met daar bijbehorende cijfers. Ik reken alle getallen uit totdat ze uitkomen op een getal van 1 tot en met 9, de 11, 22 of 33.

Deze getallen corresponderen met diertekens, dit alles wordt uitgewerkt in de daarbij behorende boodschappen en levens lessen. Dit wordt tijdens een sessie van anderhalf uur besproken en uitgelegd. Hierdoor krijg je een inzicht over je eigen levenspad dat je bewandeld vanaf de geboorte tot aan het overlijden.

Ook is het mogelijk om met een kind/ouder/partner uit te rekenen welke levenslessen je samen uit hebt te werken. Dit geeft een inzicht  in waarom jouw levenspad niet altijd even makkelijk en eenvoudig samen gaat met jouw naasten want iedereen heeft zijn eigen levenspad te gaan. Hierdoor kun je ook beter accepteren/begrijpen waarom je niet met iedereen kunt werken en/of leven. De numerologie is een hulpmiddel om jouw levenspad beter te begrijpen.


Het enigste wat je tijdens een sessie hoeft te doen, is eerlijk de vragen te beantwoorden die ik stel. Dit zijn heel eenvoudige vragen, te beantwoorden met ja of nee. De uitkomst is alleen eerlijk en oprecht als jij de vragen ook eerlijk beantwoord.


Het maakt niet uit of je als 11/12 jarige naar het vervolgonderwijs gaat, als 18/20 jarige naar een studie, als 30/40/50 jarige midden in het leven staat! Kortom iedere leeftijd, je geboortedatum geboortenamen reizen altijd met je mee. Deze getallen geven je een duidelijk inzicht over je innerlijke kompas.

 

Je kunt een overzicht van je innerlijke kompas krijgen tijdens een sessie van anderhalf uur. Naderhand geef ik je een naslagwerk waarin je alle informatie kunt nakijken en teruglezen.

 

Heb je nog vragen of wil je een numerologie sessie boeken, reageer dan via de contact pagina of via dit WhatsApp nummer.